Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, της Α.Α.Δ.Ε. και του Ε.Φ.Κ.Α., το συνολικό χρέος του…